Ja estan a la vostra disposició tots els materials educatius adaptats a la temàtica de la campanya “Àfrica, qüestió de vida, qüestió deguda”. 

Us convidem a acostar-vos a Àfrica juntament amb els vostres alumnes i conèixer, de manera dinàmica i divertida, la realitat social, política, econòmica i cultural d’aquest meravellós continent.

Són a més una eina estupenda per treballar els temes de la tercera edició del Concurs de Climpmetratges “El teu punt de vista pot canviar el món”.

Vols descarregar-los? Aquí tens el sumari dividit per temes i nivell formatiu.

Materials Educatius Àfrica 

1. Materials d’educació per al desenvolupament i sensibilització sobre el  continent africà i la seva realitat sociocultural

1.1. ESO i Batxillerat 

1.2.  Annexos 

2. Materials d’educació per al desenvolupament i sensibilització sobre el  Dret a l’Educació a l’Àfrica

2.1. Guia Didàctica

2.2. Primer Cicle d’Educació Secundària

2.3. Segon Cicle d’Educació Secundària

2.4. Batxillerat

3. Materials d’educació per al desenvolupament i sensibilització sobre el  Dret a la Salut a l’Àfrica

3.1. Guia Didàctica

3.2. Primer Cicle d’Educació Secundària

3.3. Segon Cicle d’Educació Secundària

3.4. Batxillerat

4. Materials d’educació per al desenvolupament i sensibilització sobre la  Pobresa extrema i l’Accés a l’aigua a l’Àfrica

4.1. Guia Didàctica

4.2. Primer Cicle d’Educació Secundària

4.3. Segon Cicle d’Educació Secundària

4.4. Batxillerat

Comparteix!FacebookTwitterEmailGoogle+

Aquest material educatiu planteja un acostament a la realitat sociocultural d’Àfrica, amb la finalitat d’estimular entre els joves la reflexió entorn al paper que nosaltres, com a ciutadans, juguem en aquesta realitat, i quin podria ser el nostre paper per a contribuir positivament en aquesta.

Per això s’han dissenyat diferents activitats que proposen assolir els següents objectius:

1. Que els alumnes coneguin la situació de la cobertura de necessitats socials bàsiques a l’Àfrica, fent un especial èmfasi en l’estat dels Objectius del Mil·lenni.

2. A partir de la lectura d’una sèrie d’articles, es busca que els alumnes coneguin quina és la incidència política i social, d’algunes polítiques d’Espanya i Europa en la vida dels africans.

3. Comprendre quina és la importància del treball de les ONG i la seva repercussió a l’Àfrica.

4. Reflexionar al voltant de la repercussió del que nosaltres, com a individus i societat, fem a l’Àfrica. D’aquesta manera, es busca que els alumnes assoleixin descobrir la capacitat personal per contribuir en un canvi positiu.

Per tot això es proposa una metodologia, composta per una sèrie de dinàmiques participatives, que busquen promoure l’escolta activa, l’empatia, la comunicació i la reflexió.

Aquests materials són una eina molt útil per poder treballar amb els alumnes els temes de la 3ra edició del Concurs de Clipmetratges “El teu punt de vista pot canviar el món “.

Links d’interès:

- Més Materials Educatius sobre Àfrica

- Campanya “Àfrica, qüestió de vida, qüestió deguda”

 

Estem traduint al català aquests materials, en breu estaran disponibles.

De moment, els podeu consultar en castellà a través del següent enllaç.

Comparteix!FacebookTwitterEmailGoogle+

Aquest Material Educatiu està centrat en la situació de l’accés a la educació, dins de les diverses realitats socials del continent africà. En aquest sentit, exposa l’estreta relació que existeix entre el accés a l’educació i la consolidació de processos de desenvolupament social, imprescindibles per a l’enfortiment del respecte als drets humans, les llibertats fonamentals, la tolerància i el manteniment de la pau al continent africà.

A través dels diferents nivells educatius trobareu una sèrie de activitats que ajudaran els alumnes a conèixer els conceptes i realitats que són determinants per comprendre aquesta situació, així com per a prendre consciència de la rellevància social i econòmica que té l’accés a la educació per al continent africà.

 

DESCARREGAR EL PDF CLICANT AL PETIT TEXT ON S’INDICA “Download” A LA PART SUPERIOR D’AQUEST MISSATGE.

 

Comparteix!FacebookTwitterEmailGoogle+

En aquest material es proposen cinc activitats que tenen com a objectiu donar a conèixer les condicions de vida en què viuen les persones d’alguns països empobrits de l’Àfrica, en especial els nens i nenes.

D’aquesta manera, es busca que els alumnes coneguin la relació que existeix entre la precària situació de l’accés a diversos drets fonamentals, com el dret a la salut, i la privació del dret a l’educació. En aquest sentit, es busca que els alumnes prenguin consciència de la importància d’assumir una responsabilitat col·lectiva en el benestar de tots els nens/es del món, especialment d’aquells amb menys recursos.

A partir de les diverses activitats proposades, els alumnes desenvoluparan la capacitat d’anàlisi crítica de la realitat, sensibilització davant les situacions d’injustícia que es viuen al món, i la responsabilitat davant la vulneració de drets dels nens.

DESCARREGAR EL PDF CLICANT AL PETIT TEXT ON S’INDICA “Download” A LA PART SUPERIOR D’AQUEST MISSATGE.

Comparteix!FacebookTwitterEmailGoogle+

En aquest material educatiu s’han proposat tres activitats que es distingeixen pel seu caràcter participatiu i col·laboratiu. Un debat, la projecció d’un vídeo, i la lectura de cartes procedents de joves africans, seran els mitjans perquè els alumnes puguin conèixer situacions humanes diferents, adquirir mètodes per expressar i defensar l’opinió personal, així com proposar alternatives per a la solució de la situació actual dels països subdesenvolupats.

DESCARREGAR EL PDF CLICANT AL PETIT TEXT ON S’INDICA “Download” A LA PART SUPERIOR D’AQUEST MISSATGE.

Comparteix!FacebookTwitterEmailGoogle+

En aquest material educatiu trobareu activitats que estan pensades per estimular processos de reflexió i assimilació de valors i actituds, així com desenvolupar capacitats expressives i creatives.

En aquest sentit, és una eina valuosa per poder comprendre, de manera teòrica i pràctica, què significa tenir dret a l’educació, aplicada tant a la nostra realitat quotidiana com a la dels nens i joves de l’Àfrica. D’aquesta manera pretenem que els alumnes prenguin consciència de la importància de l’educació com a instrument indispensable per millorar la qualitat de vida de les persones i dels pobles.

Entre els objectius més significatius es poden ressaltar:

1. La capacitat d’identificar algunes de les principals causes que provoquen les situacions de desigualtat i discriminació, tant entre nosaltres com entre la gent de l’Àfrica.

2. Descobrir la nostra implicació personal i social en aquestes realitats i proposar possibles vies teòriques i pràctiques de solució.

3. Prendre consciència de la necessitat de reivindicar, en diferents instàncies de les nostres societats, una solució ràpida i eficaç al problema de la discriminació escolar.

DESCARREGAR EL PDF CLICANT AL PETIT TEXT ON S’INDICA “Download” A LA PART SUPERIOR D’AQUEST MISSATGE.

Comparteix!FacebookTwitterEmailGoogle+