About professors solidaris

CASTELLANO: Lee este post en castellano en el blog “Profesores Solidarios”

“Un joc perillós” és un joc online educatiu de preguntes tipus trivial, per utilitzar a l’aula d’informàtica o a casa, i que té com a temàtica base els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i les relacions Nord-Sud.

Així podem acostar als joves temàtiques com la pobresa i la fam al món, els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (els ODM), o les relacions comercials injustes, d’un forma lúdica a la vegada que educativa.

En els darrers anys hi ha hagut una profunda transformació en les pautes d’entreteniment dels joves. Ara per ara, és a Internet on els joves troben gran part de la seva diversió i és habitual que concentrin el seu temps lliure davant d’ordinadors i de videoconsoles.

Partint d’aquí, a Mans Unides vam pensar que els nous formats educatius han d’acostar-se a la realitat dels joves a través dels instruments que utilitzen en el seu temps d’oci.

Avantatges pedagògics de Un joc perillós

El joc online està dirigit per alumnes d’ESO, Batxillerat i FP. El joc ofereix a l’alumne la possibilitat d’adoptar una actitud activa davant el què aprèn i d’involucrar-s’hi. Aquesta actitud facilita la seva capacitat de retenció. S’adapta a la velocitat d’aprenentatge de cada alumne i permet als alumnes obtenir un feedback immediat.

Un joc perillós té un elevat component lúdic que “enganxa” a l’alumne, de forma que està molt més receptiu i motivat. Es dirigeix als alumnes en el llenguatge que millor coneixen: el dels videojocs.

Jugar en grup

Hi ha l’opció de registrar-se per jugar en grup, ja que la puntuació individual del jugador es pot sumar a la d’un grup (normalment una classe). 

Fes noves preguntes

Un altre novetat és la possibilitat de fer noves preguntes per al joc, la qual cosa pot ser una proposta didàctica, ja que porta als alumnes a implicar-se i cercar informació relacionada amb la situació mundial o els ODM.

Juga ara online

Comparteix!FacebookTwitterEmailGoogle+